හොද ම සිංහල පන්තිය - 2013 කණ්ඩායම

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් පෙළට පන්ති යන හැම ළමයෙක්ම දන්නා දෙයක් තමයි හොද ම සිංහල පන්තිය, දකුණ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයේ රන්ජිත් ප්‍රනාන්දු සර්ගේ පන්තිය බව. සෑම වසරක ම උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවය මේ වසරෙදිත් 2013-07-24 වැනි දින මාතර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක සරත් ද අල්විස් මැතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වුණා. පසුගිය කාලය තුල විභාග ඉලක්කගත ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් ලියන ලද ඔවුන් දැන් පේවී සිටින්නේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන ජීවිතයේ තිරණාත්මක උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දී "A" සාමාර්ථ්‍යයක් ලබා ගැනීමටයි. පහත ඡායාරෑප වලින් දැක්වෙන්නේ අද පැවැති ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවයෙහි වැදගත් අවස්ථාවන් කීපයක්.

DAKUNA  DAKUNA  DAKUNA

DAKUNA  DAKUNA  DAKUNA

DAKUNA  DAKUNA  DAKUNA

DAKUNA

DAKUNA  DAKUNA  DAKUNA

DAKUNA  DAKUNA

DAKUNA  DAKUNA


HOME

Dakuna Theme Song